Bureauwaardering als nieuwe, hybride taxatievorm.
Wat houdt dat nou precies in?

Waar eerdere overleggen over een nieuwe, hybride taxatievorm tussen vastgoed brancheorganisaties VBO, NVM en VastgoedPro en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) spaak liepen, is inmiddels toch een overeenstemming bereikt. Per 1 juli 2021 is hierdoor naast het Vernieuwde taxatierapport woonruimte ook het model Bureauwaardering toegestaan voor het uitvoeren van een taxatie. Maar wat houdt dit model precies in? En waarin verschilt het ten opzichte van de huidige taxatievorm? We leggen het graag aan je uit door ons antwoord op de vijf veel gestelde vragen.

Veranderingen in de taxatiemarkt

De huidige manier van taxeren is gebaseerd op een computermodel en per 1 juli 2021 niet meer toegestaan. De NRVT streeft in samenwerking met diverse marktpartijen namelijk naar meer inzicht in hoe de taxatiewaarde tot stand is gekomen. Ook wensen zij dat wij in het taxatierapport meer aandacht besteden aan duurzaamheid, de bouwkundige staat en het te verwachten onderhoud van het vastgoedobject.

Om dit te kunnen verwerken in een taxatierapport geldt vanaf 1 juli 2021 het Vernieuwde taxatierapport woonruimte 2021. De afgelopen periode hebben wij ons hierin verdiept en het bijbehorende examen voltooid. Dit betekent dat wij ook na 1 juli door kunnen gaan met taxeren, volgens de dan geldende richtlijnen. Als extra taxatie mogelijkheid wordt vanaf deze datum ook het model Bureauwaardering toegevoegd.

Wat houdt het model Bureauwaardering in?

Vanaf 1 juli 2021 verbiedt de Europese Bankautoriteit (EBA) modelmatige waardebepalingen van woningen voor hypotheekleningen. Het model Bureauwaardering vervangt de huidige modelmatige of WOZ waardebepaling en is een aanvulling op het Vernieuwde taxatierapport woonruimte 2021. Dat betekent overigens niet dat een taxatie op locatie niet meer nodig is. Een taxatie met een fysieke inspectie blijft ook na 1 juli namelijk nog altijd de norm. Mocht een Bureauwaardering voor de reden van taxatie volstaan, dan hoeft er geen Vernieuwd taxatierapport meer te worden opgesteld.

Voor welke vastgoedobjecten is het model Bureauwaardering geschikt?

Niet ieder object is geschikt voor een hybride taxatie. Hoe specifieker en unieker een vastgoedobject, hoe groter de kans dat wij alsnog bij u langskomen voor de uitwerking van het Vernieuwde taxatierapport. Het model Bureauwaardering is niet geschikt wanneer er sprake is van een:

 • Geldverstrekker die niet akkoord gaat met een Bureauwaardering
 • Nog niet opgeleverde nieuwbouwwoning
 • Het verkrijgen van een hypotheek voor de aankoop van een woning
 • Ander doel van de taxaties dan het verkrijgen of aanpassen van een hypotheek
 • Verbouwing van het vastgoedobject
 • Onbrekend volledige eigendom van het te taxeren vastgoedobject
 • Appartementsrecht
 • Galerij-, portiek of corridorflat
 • Maisonnette
 • Beneden-, boven- of portiekwoning
 • (Standplaats voor een) woonwagen of stacaravan
 • Woonboot, ligplaats of waterwoning
 • Woon- of winkelpand
 • Vastgoedobject verdeeld over meerdere kadastrale percelen
 • Vastgoedobject wat niet door de taxatie aanvrager wordt bewoond
 • Verhoogd risico op funderingsschade
 • Bodemverontreiniging die op eigendomsinformatie is genoemd
 • Opgevraagde rapporten die niet voldoen aan de Richtlijn verantwoord gebruik modelmatige taxaties
 • Te leveren modelwaarde die hoger is dan het vooraf vastgestelde bedrag

In alle andere gevallen is het model Bureauwaardering geschikt als taxatiemethode. Wil jij weten of jouw vastgoedobject in aanmerking komt voor een Bureauwaardering? Neem gerust contact met ons op, we zoeken het graag voor jou uit.

Hoe weet ik zeker dat er via het model Bureauwaardering de juiste waarde word getaxeerd?

Bij een taxatie via het model Bureauwaardering komen wij niet bij u langs op locatie. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat u zich afvraagt hoe wij dan alsnog tot de juiste taxatiewaarde kunnen komen. Voor iedere uit te brengen taxatie via het model Bureauwaardering vragen wij twee modelwaarde rapportages op bij verschillende modelwaardeleveranciers. Een modelwaarderapport wordt pas goedgekeurd wanneer het een betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van ten minste 90 procent heeft. Daarnaast moet het voldoen aan nauwkeurigheidsindicator 4, zoals verwoord in de Richtlijn verantwoord gebruik modelmatige taxaties. De door ons gebruikte bronnen worden dus op meerdere gebieden getoetst, alvorens wij ze kunnen toepassen voor de taxatie.

Wat is het voordeel van het model Bureauwaardering?
Omdat wij uw object niet hoeven te bezoeken, maar op basis van deskresearch een taxatie mogen voltooien, kunnen wij het taxatierapport sneller aan u opleveren. Wij streven ernaar om een Bureauwaardering binnen één werkdag na ontvangst van een complete (digitale) aanvraag aan u op te leveren. 

RECTIFICATIE d.d. 1 juni 2021

In een eerdere versie van onze blog schreven wij:

“ING heeft een andere methode, namelijk de desktop taxatie. Is dat hetzelfde?

Dat klopt inderdaad. Op 1 april is de ING in samenwerking met Calcasa en Taxatheek een pilot gestart rondom desktoptaxaties. Dit is niet hetzelfde als het model Bureauwaardering. Graag willen wij nadrukkelijk adviseren om (nog) geen gebruik te maken van de desktoptaxatie die de ING aanbiedt. Deze taxatiemethode bevindt zich momenteel nog in de testfase en is niet conform de Europese regelgeving. Ook voldoet deze taxatiewijze niet aan de eisen die gesteld worden door de NRVT.”

Op het moment van publiceren (d.d. 25 mei 2021) waren wij onvoldoende op de hoogte van de inhoud van de desktop taxatie. Gebaseerd op deze informatie hebben wij helaas ten onrechte geadviseerd dit model niet te gebruiken. Zodra er meer informatie over deze manier van taxeren bij ons bekend is, zullen wij ons besluit en advies heroverwegen. Tot die tijd kiezen wij ervoor de tot nu toe bekende en landelijk goedgekeurde wijze van taxeren (te weten: een gevalideerde taxatie volgens het Vernieuwde taxatierapport woonruimte 2021 of het model Bureauwaardering) vanaf 1 juli 2021 te hanteren.

In aanloop naar 1 juli houden wij jou uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom vastgoedtaxaties en aanpassingen in de NRVT-regelgeving. Heb je naar aanleiding van deze blog al een vraag, maak je graag een afspraak voor een taxatie of ontvang je liever meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!