Help, een hogere WOZ-waarde!

In het eerste kwartaal van een nieuw kalenderjaar, meestal in januari of februari, valt bij iedere koopwoning een brief met daarin de WOZ-waarde (Wet waardering Onroerende Zaken) op de deurmat. De WOZ-waarde is de waarde die de Gemeente Waadhoeke toekent aan jouw woning op een vaste peildatum. Deze peildatum ligt voor de gemeente, net als de Belastingdienst, op 1 januari van het afgeronde kalenderjaar. De WOZ-waarde die jij (binnenkort) ontvangt is geldig voor 2021, maar is gebaseerd op de waarde van jouw woning op 1 januari 2020.

Waarom een WOZ-waarde?
De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland en zorgt ervoor dat iedere woningeigenaar op gelijke wijze belastingheffingen betaalt. Vóór de intreding van de WOZ (in 1994) mocht immers iedere woningeigenaar bij de belastingaangifte zelf de waarde van zijn of haar woning bepalen. Dit zorgde voor grote verschillen en maakte dat de overheid gelijke tarieven wilde hanteren voor iedere woningbezitter.

De Gemeente Waadhoeke bepaalt de WOZ-waarde van alle onroerende zaken binnen haar gemeente. Door prijsstijgingen of -dalingen in de woningmarkt, is de WOZ-waarde jaarlijks verschillend. Naast de gemeente, maken ook de Belastingdienst en het waterschap gebruik van de voor jouw woning bepaalde WOZ-waarde.

Waar wordt een WOZ-waarde voor gebruikt?
De WOZ-waarde van jouw woning laat door de jaren heen zien hoeveel jouw woning (extra) waard is. Deze waarde peiling geeft jou een goed beeld van een mogelijke vraagprijs voor jouw woning. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde van jouw woning onder andere voor de onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing. De Belastingdienst vraagt om de WOZ-waarde van jouw woning bij de inkomstenbelasting en het waterschap berekent de watersysteemheffing op basis van jouw WOZ-waarde.

Voor de gemeentelijke belastingen is een hogere WOZ-waarde vaak ongunstig. Aan de andere kant kan dit ook betekenen dat jouw hypotheekrente, bij de aan- of verkoop van een woning, omlaag kan. Een hogere WOZ-waarde betekent immers minder risico voor jouw hypotheekverstrekker.

Hoe wordt mijn WOZ-waarde vastgesteld?
De WOZ-waarde is gebaseerd op de verwachte marktwaarde van jouw woning. De WOZ-waarde is veelal gelijk aan de mogelijke vraagprijs bij de verkoop van jouw woning en wordt bepaald aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in jouw straat of buurt. Daarnaast wordt er in de berekening van jouw WOZ-waarde rekening gehouden met de grootte, inhoud en ligging van jouw woning en wordt er gekeken naar het bouwjaar, type woning en de grondoppervlakte van het perceel.

Naast de al bekende eigenschappen van jouw woning, houdt de Gemeente Waadhoeke ook rekening met een eventuele uitbouw, dakkapel of extra stuk aangekochte (gemeente)grond. Door de afgegeven omgevingsvergunningen te vergelijken met data uit het Kadaster, hoogtefoto’s via Google Maps,  advertenties van makelaars op Funda en social media te volgen en zo hier en daar woningen te bezichtigen, worden deze extra waardetoevoegers meegenomen in een volgende WOZ-waarde peiling.

“Mijn WOZ-waarde is veel te hoog”
Heb jij jouw WOZ-waarde ontvangen en ben je het niet eens met de waardering van de Gemeente Waadhoeke? Er zijn een aantal mogelijkheden om de WOZ-waarde van jouw woning te controleren. Zo kun je:

  • Het taxatierapport van de Gemeente Waadhoeke opvragen, analyseren en controleren met welke andere woningen jouw huis is vergeleken;
  • Onderzoeken of de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen reëel zijn door dit bij een (bekende) makelaar na te vragen of in het Kadaster op te zoeken;
  • De WOZ-waarde van vergelijkbare woningen opvragen via het WOZ-waardeloket;
  • Een officieel taxatierapport laten opstellen door een (bekende) makelaar.

Blijkt uit jouw onderzoek of uit het rapport van jouw makelaar dat de WOZ-waarde die de Gemeente Waadhoeke voor jouw woning heeft vastgesteld erg afwijkt met jouw uitkomst? In de WOZ-bespaarcalculator bereken je eenvoudig en direct hoeveel de afwijking scheelt. Is het bedrag dusdanig groot en wil je dat de gemeente jouw WOZ-waarde heroverweegt? Dan dien je binnen zes weken bezwaar te maken volgens de procedure die je op de WOZ-waarde beschikking terug vindt. Je kunt jouw bezwaar zelf indienen of een externe partij inzetten. Een bezwaar moet in ieder geval altijd voldoende onderbouwd worden. Na ontvangst van jouw bezwaar heeft de gemeente tot het einde van het kalenderjaar om hierover uitspraak te doen.

Heb je nog geen WOZ-waarde ontvangen en ben je (stiekem) benieuwd wat de WOZ-waarde van jouw woning is? Via het WOZ-waardeloket kan je de officiële WOZ-waarde van elke woning opvragen. Denk je er over na om te verhuizen en ben je benieuwd naar de verkoopwaarde van jouw woning? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende, gratis waardebepaling.